گزیده اخبار

فرهنگ سازی
مسئولیت های اجتماعی

فرهنگ سازی

مسئولیت های اجتماعی باتوجه به نقش اساسی و مهم سهامداران و ذی نفعان در یک بنگاه اقتصادی، گروه سایپا نیز به این مهم توجه خاصی نشان داده و برآن است تا مسئولیت های اجتماعی خود را در قبال تمامی ذی نفعان در ۴ گروه، جامعه، مشتریان، دولت و سهامداران به نحو احسن ایفا نماید. برای گروه جامعه سه آیتم حفظ محیط زیست،کاهش آلایندگی و مدیریت بهینه سوخت خودروها مد نظرقرار گرفته شده است. برای گروه مشتریان نیز تولید محصول با کیفیت و ایمن، خدمات پس از فروش با کیفیت، قیمت مناسب و تنوع محصول مد نظر می باشد. در گروه دولت نیز نگاه ارتقاء محصولات در راستای انطباق با استانداردهای ۵۵ گانه دنبال می شوند و در گروه سهامداران نیز با نگاه انتفاعی به هزینه کمتر و سود بیشتر دقت می گردد.

ادامه مطلب